ฉลุย! “ศาลล้มละลายกลาง” ไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ NOK พร้อมตั้งผู้บริหารแผน 4 ราย

ฉลุย! “ศาลล้มละลายกลาง” ไฟเขียวเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ NOK พร้อมตั้งผู้บริหารแผน 4 คน ได้แก่ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายปริญญา ไววัฒนา นายไต้ ชอง อี และ นายชวลิต อัตถศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการของบริษัท  


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ระบุว่า วันนี้ (29 ก.ย.) ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของ NOK พร้อมแต่งตั้งผู้ทำแผน 4 คนตามที่บริษัทเสนอ ได้แก่ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายปริญญา ไววัฒนา นายไต้ ชอง อี และ นายชวลิต อัตถศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ผู้บริหารแผนมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทเชื่อมั่นว่าผู้บริหารแผนจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเรื่องการฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะตามสมควร

Back to top button