จับตา NWR-ITD วิ่งต่อ! หลังคว้างานก่อสร้าง “อุโมงค์ระบายน้ำ” มูลค่า 8.23 พันลบ.

จับตา NWR-ITD ราคาวิ่งต่อ! หลังกิจการร่วมค้าคว้างานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มูลค่า 8.23 พันลบ. โดยแบ่งเป็น ITD สัดส่วน 70% และ NWR สัดส่วน 30%


นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 กิจการร่วมค้า ไอทีดี  เอ็นดับเบิลยูอาร์ ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มูลค่า 8,233,300,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัดส่วน ของ ITD ที่ 70% คิดเป็นมูลค่า 5,763,310,000.00 บาท และสัดส่วนของ NWR 30% คิดเป็นมูลค่า 2,469,990,000.00 บาท)

โดยมีลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตบางเขน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาหารระบายน้ำ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 แห่ง, ก่อสร้างอาคารรับน้ำจำนวน 4 แห่ง, ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.40 กิโลเมตร และระยะเวลาก่อสร้าง 1,800 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

อนึ่งวานนี้ (29 ก.ย.2564) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 ราคาหุ้น NWR ปิดอยู่ที่ 1.05 บาท บวกไป 0.04 บาท หรือขึ้นไป 3.96% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 253.32 ล้านบาท ขณะที่ราคาหุ้น ITD ปิดอยู่ที่ 2.36  บาท บวกไป 0.12 บาท หรือขึ้นไป 5.36% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 214.67 ล้านบาท

Back to top button