DTAC ตั้ง “ซาดัท อิบเน่ ซามาน” นั่งรองซีอีโอ มีผลวันนี้

DTAC แต่งตั้ง “ซาดัท อิบเน่ ซามาน” ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน “ราจีฟ บาวา” มีผลวันนี้ (1 ต.ค.64)


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทว่า นายราจีฟ บาวา จะดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จากนั้น นายซาดัท อิบเน่ซามาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแทน นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button