FTE รับทรัพย์ 36 ลบ. คว้างานจัดหาระบบ “ดับเพลิง” รวด 4 โครงการ

FTE รับทรัพย์ 36.20 ลบ. หลังได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างสำหรับงานโครงการใหม่ 4 โครงการ ในการจัดหาระบบดับเพลิง


บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยว่า บริษัทได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างสำหรับงานโครงการใหม่ รวมมูลค่า 36,200,000.00 บาท โดยมีผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้ (1) ผู้ว่าจ้าง บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ One Bangkok ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง (2) ผู้ว่าจ้าง บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง (3) ผู้ว่าจ้าง บริษัท ไทยทากาชาโก จำกัด โครงการ Western Digital ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง และ (4) ผู้ว่าจ้าง บริษัท เอส.พี.เอ็ม. เทรดเทค จำกัด โครงการธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง

 

 

 

Back to top button