นทท.เฮ! ฉีดวัคซีนครบโดส เข้า “ภูเก็ต” ไม่ต้องสวอปหาเชื้อโควิด มีผล 16 ต.ค.นี้

นทท.เฮ! ภูเก็ตคลายล็อก ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ไม่ต้องสวอปหาเชื้อโควิด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป


นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้โพสต์เฟซ์บุ๊ก เมื่อ​วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ระบุว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ที่มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมีมติเห็นชอบสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว เข้าภูเก็ตได้ ไม่ต้องสวอปหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

โดยวานนี้ (8 ตุลาคม 2564) ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 58/2564 ซึ่งมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุมได้มีการหารือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์เตียงโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายงานสถานการณ์ LQ/ Community Isolation/ Hospitel/ Hotel Isolation/ Home Isolation

รวมถึงแจ้งเพื่อทราบเรื่องหนังสือสั่งการจากราชการบริหารส่วนกลาง ปัญหาอุปสรรคการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ทางบก ณ ด่านท่าฉัตรไชย การยุติสัญญาเช่าสถานที่กักกันโรค LQ การเปิดสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียน 12-18 ปี ในจังหวัดภูเก็ต ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโครงการ “Phuket Sandbox” รายงานภาพรวมการดำเนินงานของคลินิกอุ่นใจ และสรุปการดำเนินงาน PHUKET COVID-19 CALL CENTER

ทั้งนี้นายเรวัต จึงได้เสนอแนวทางต่อที่ประชุมว่า หลังจากนี้อยากให้ทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือกับโรงพยาบาลของรัฐ เปิดคลินิกอบอุ่น เพื่อเป็นที่ปรึกษาและเยียวยาทางด้านสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมว่า คนภูเก็ต รวมทั้งคนไทยทั่วประเทศ หากฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เมื่อเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ไม่ต้องสวอปหาเชื้อโควิด-19 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสเข้าภูเก็ตไม่ต้องสวอป

 

 

 

Back to top button