CMO เปิดแผนยุทธศาสตร์รับ “เปิดเมือง” ตั้งเป้าปี 65 รายได้แตะ 1.4 พันลบ.

CMO เปิดแผนยุทธศาสตร์ รับมือนโยบายเปิดประเทศ มุ่งสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี ในงานอีเวนต์ ด้านผู้บริหารเผยเพิ่มทุนเพื่อพัฒนา แสวงหาโอกาส มั่นใจปี 65 รายได้แตะ 1,400 ล้านบาท


นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ผู้นำธุรกิจสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรแห่งอาเซียนครอบคลุมธุรกิจด้านอีเวนต์ , ด้านดิจิทัล อีเวนต์(Digital Event) , ด้านออนไลน์ อีเวนต์ (Online Event) , ด้านเวอร์ชวล อีเวนต์ (Virtual Event) ได้ประกาศศักดิ์ดาความเป็นผู้นำด้าน Creative Event ด้วยการเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมมิติการเงินและการตลาด เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รักษาความเป็นผู้นำ Creative Event ด้วยความสร้างสรรค์ยึดอับดับ 1 ในงานอีเวนต์ทั้งรูปแบบอีเวนต์ปกติ และออนไลน์อีเวนต์

2.สร้างงานเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจ บุกงานเทศกาลวัฒนธรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กับการเปิดเมืองของประเทศไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และโมเดลความร่วมมือหลากหลายกับจังหวัดต่างๆ

3.ผลักดันยุทธศาสตร์อาเซียน เพิ่มบทบาท CMO ในตลาดอาเซียนทั้งในธุรกิจอีเวนต์ ธุรกิจ Entertainment และงานแฟร์ต่างๆ

4.ขยายธุรกิจใหม่ๆ ตั้งเป้าสร้างรายได้ประจำ

  1. Event-Tech Innovation ดำเนินงานเชิงรุกด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ผสมผสานไอเดียสร้างสรรค์เจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะกลับมาใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมมากขึ้นหลังนโยบายเปิดประเทศ

6.แสวงหาพันธมิตรหรือสร้างกิจการในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ด้านนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ออกมาเผยว่า “บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะลุยธุรกิจต่อเนื่องทันที หลังเปิดประเทศ โดยแผนงานครั้งนี้จะเป็นการเติบโตก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ CMO ที่จะมาช่วยฟื้นฟูกิจการสร้างรายได้และทำกำไร ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน ตั้งเป้าหมายได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 638 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในกิจการ และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ โดยบริษัทจะนำเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าว เสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พ.ย. 64 ในส่วนทิศทางไตรมาส 4 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลาย บวกกับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ก็จะเห็นการฟื้นตัว ในปี 65 รายได้กลับมาแตะ 1,400 ล้านบาท”

 ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,277.31 ล้านบาท จากเดิม 255.46 ล้านบาท เป็น 1,532.78 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,277.31 ล้านหุ้น โดยมูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 638.66 ล้านบาท

โดยทางบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 23 พ.ย.64 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค.64 และวันที่ 13-15 ธ.ค. 64 โดยให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 พ.ย.64 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 25 ต.ค.64

Back to top button