GTG เปิด “Plant Factory” ปักธงส่งผลผลิต “กัญชง” ล็อตแรก ธ.ค.นี้

GTG ประกาศเปิด “GTG Plant Factory” พื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมส่งดอกกัญชงสายพันธุ์ Raksa และสารสกัดCBD มาตรฐานการแพทย์ ปริมาณมหาศาลสู่มือผู้ประกอบการล็อตแรกธันวาคมนี้


บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด หรือ GTG เป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจกัญชง-กัญชา ศึกษาและทำงานวิจัยอย่างถูกต้องตามกฎมายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU) ร่วมกว่า 2 ปี โดยเริ่มต้นจากการเพาะพันธุ์เล็ก ๆ ในอาคารภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยในชื่อ “IA01” ซึ่งเป็นแล็บวิจัยและทดลองขนาดย่อม แหล่งกำเนิดของสายพันธุ์กัญชงคุณภาพสูงระดับสากล “Raksa”

โดยจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความพร้อมมาอย่างยาวนาน GTG ก่อตั้งโครงการ “GTG Plant Factory” ซึ่งมีโรงเพาะพันธุ์-ปลูก-สกัดกัญชง รวมเอาไว้ด้วยกัน โดยตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU) เป็นอาคารหลังที่ 2 ของ GTG ซึ่งเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มอบใบอนุญาตผลิต (ปลูกและนำเข้าเมล็ด) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงให้เป็นที่เรียบร้อย สามารถเดินหน้าปลูก-สกัดสาร CBD ได้ทันที

สำหรับ GTG Plant Factory มีพื้นที่ขนาด 1,500 ตารางเมตร สามารถทำปลูกและสกัดดอกกัญชงสายพันธุ์ Raksa ได้ถึง 1,080 กิโลกรัมต่อปี หรือสามารถให้สารสกัด CBD ได้มากถึง 75,000,000 มิลลิกรัม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตทุกขั้นตอนอย่าง GHP (Good Hygiene Practice) ซึ่งปรับปรุงมาจาก GMP (Good Manufacturing Practice) อีกทั้งยังอยู่ภายใต้ HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO อาคารนี้เป็นอาคารลักษณะการผลิตสารสกัดกัญชงแบบ High-value Agriculture หรือเรียกว่า Farm Factory ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชงได้ในทุกๆเดือน และเป็นโรงปลูกกัญชงแห่งแรกในเอเชียที่ใช้ระบบการทำฟาร์มแนวตั้ง (Vertical Farming)

นอกจากนี้การปลูกแบบ Indoor จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 4-5 รอบต่อปี (ในขณะที่การปลูกแบบ outdoor และ greenhouse จะเก็บเกี่ยวได้เพียง 1-3 รอบต่อปีเท่านั้น) และยังมีมีห้องควบคุมสภาพอากาศภายในอาคารและโรงปลูก สกัด ผลิตที่ได้มาตรฐานและแม่นยำ โครงการสมบูรณ์ไปด้วยห้องโคลนนิ่ง, ห้องต้นแม่พันธุ์, ห้องตัดแต่งทั้งแบบเปียกและแห้ง, ห้องพืช, ห้องสำหรับเก็บดอก, ห้องเพื่อการสกัด, ห้องแล็บวิจัย, Dry room พร้อมไปด้วย ระบบชลประทาน, หน่วยจัดการอากาศ, ระบบไฟ LED คุณภาพสูง และสำนักงานเกษตกร เรียกว่าเป็นโครงการที่ครบครันและมีความพร้อมสำหรับการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับ GTG Plant Factory ได้เดินหน้ากระบวนการปลูกกัญชงสายพันธุ์ Raksa ที่ตำบลแม่กรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564 โดยผลผลิตล็อตแรกจะถูกส่งมอบสู่ตลาดผู้บริโภคภายในเดือนธันวาคม และผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

นอกจากนี้ GTG อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่จะให้ผลผลิตได้มากขึ้นอีกเท่าตัว โดย GTG ตั้งเป้าเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัด CBD ในมาตรฐานระดับการแพทย์ ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ที่สนใจในธุรกิจกัญชา-กัญชง สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Back to top button