TSTH ส่งซิกครึ่งปีหลัง 64/65 โตต่อ รับราคาเหล็กสูง-ยอดขายพุ่ง

TSTH คาดผลงานครึ่งปีหลัง 64/65 โตต่อเนื่อง รับยอดขายโตแกร่งหลังราคาเหล็กอยู่ในระดับสูง มาจากความต้องการที่ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งครึ่งปีแรกทำได้แล้ว 672,000 ตัน


นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TSTH เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของงวดปี 2564/2565 (ต.ค.2564 ถึง มี.ค.2565) จะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (เม.ย. – ก.ย.2564) ที่อยู่ที่ 672,000 ตัน หลังราคาเหล็กอยู่ในระดับสูง โดยคาดราคาเหล็กจะปรับตัวขึ้นมากกว่า 25,000 บาท/ตัน จากเดือนก.ย.ที่ผ่านมา มาจากความต้องการที่ฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะภายหลังจากปริมาณน้ำที่ลดลง ก็น่าจะเห็นการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารบ้านเรือนในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้

ทั้งนี้ทำให้ส่งผลดีต่อความต้องการใช้เหล็ก ประกอบกับภาครัฐก็มีการลงทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้มองเป็นสัญญาณเชิงบวกในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยภาคครัวเรือน และยังเป็น Sentiment เชิงบวกต่อภาคเอกชน ที่จะเกิดการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทดีขึ้นตามไปด้วย

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการส่งออกเหล็กไปยังประเทศแคนาดาเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเม.ย.2564 โดยมีปริมาณการส่งออกสินค้ารอบแรกที่ 6,500 ตัน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกครึ่งปีแรกโดยรวมอยู่ที่ 81,000 ตัน หรือคิดเป็น 12% ของปริมาณการขายทั้งหมด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มอีก โดยรอบที่สองจะอยู่ที่ 15,000 ตัน คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือนพ.ย.นี้ และน่าจะทำให้ทั้งปีจะมีสัดส่วนปริมาณการขายจากการส่งออกอยู่ที่ 9 – 10%

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากจีน ที่มีการประกาศลดกำลังการผลิตเหล็กในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่พ.ย.2564 ถึงมี.ค.2565 เพื่อล้างท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันในภูมิภาค และเพื่อบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายการลดกำลังการผลิตเหล็กของประเทศ

อย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลังนี้ TSTH ก็ยังมีความท้าทายจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวขึ้น และความต้องการ Material อื่นๆ ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง หลังจากจีนลดกำลังการผลิตเหล็ก ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กก็มีการปรับลดการใช้ Material ลงไปด้วย

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมั่นใจปริมาณการขายเหล็ก งวดปี 2564/2565 จะเติบโตกว่าปีก่อนที่ทำได้ 1.30 ล้านตัน จากครึ่งปีแรกทำได้แล้ว 672,000 ตัน และเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะทำได้ดีต่อเนื่อง จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

 

 

 

 

 

Back to top button