WP ปิดดีลควัก 46 ลบ. ฮุบ “ไทยแก๊ส ไซลินเดอร์” ขยายฐานลูกค้า เพิ่มรายได้

WP ปิดดีลควัก 46 ลบ. ซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ใน “ไทยแก๊ส ไซลินเดอร์” ผู้ประกอบธุรกิจรับซ่อมแซมบำรุงรักษาถังแก๊ส อุปกรณ์และส่วนควบของเตาแก๊สหุงต้ม ลุยขยายฐานลูกค้า เพิ่มรายได้


บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ไทยแก๊ส ไซลินเดอร์ จำกัด (TGC) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับซ่อมแซมบำรุงรักษาถังแก๊ส อุปกรณ์และส่วนควบของเตาแก๊สหุงต้ม โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด ในสัดส่วนร้อยละ 100 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TGC มูลค่าซื้อขายรวม 46 ล้านบาท

ล่าสุดวันนี้ (20 ต.ค.2564) บริษัทได้ดำเนินการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลประโยชน์จากการเข้าลงทุนดังกล่าวบริษัทคาดว่าจะเป็นการขยายฐานรายได้และกลุ่มลูกค้า ซึ่งจำนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ลงทุน

Back to top button