PTTEP ยอดขายเพิ่ม ดันกำไรไตรมาส 3/64 โตกว่า 30% ทะลุ 9.5 พันลบ.

PTTEP รายงานกำไรไตรมาส 3/64 โตกว่า 33% ทะลุ 9.5 พันลบ. รับรายได้จากการขายเพิ่ม หนุน 9 เดือนแรกโต 40% แตะ 2.8 หมื่นลบ.


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP รายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 516 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น โดยหลักจากภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 186 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการในประเทศไทยตามกำไรที่เพิ่มขึ้น และโครงการโอมาน แปลง 61 ซึ่งบางส่วนเป็นการทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่กระทบต่อกระแสเงินสด

นอกจากนั้นค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 91 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจ ประกอบกับโครงการเอส 1 มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 42 ล้าน ดอลลาร์ สรอ. จากการตัดจำหน่ายหลุมสำรวจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 39 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจและโครงการมาเลเซียที่มีกิจกรรมซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น

Back to top button