ตลท.จับ 4 หุ้น พ่วง 2 วอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 1 พ.ย.นี้

ตลท.จับ K, K-W1, SK, WAVE, WAVE-W2 ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่ม 1 พ.ย. - 9 ธ.ค.64 ส่วน NBC เริ่ม 1 พ.ย. - 19 พ.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 K-W1, บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) หรือ SK, บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 WAVE-W2 โดยให้มีผล 1 พ.ย. 2564 – 9 ธ.ค. 2564

ขณะเดียวกันให้บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance โดยให้มีผล 1 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564

 

Back to top button