PROEN คว้างานย้ายสายไฟลงดิน “รถไฟฟ้าสีเขียวเหนือ” รับเงิน 435 ลบ.

กิจการร่วมค้า PROEN คว้างานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน “รถไฟฟ้าสีเขียวเหนือ” ในนาม “กิจการค้าร่วมโปรเอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ซี” รับเงิน 435 ลบ. กำหนดส่งมอบงาน 13 ก.ค.65


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2564 ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (ถนนพหลโยธินและถนนลาดพร้าว) ในนามกิจการค้าร่วมโปรเอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ซี ประกอบด้วย บริษัทฯ และบริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็กทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด) มูลค่าจ้างงานตามสัญญา 434.92 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

Back to top button