รายได้สื่อบันเทิง-อีเว้นท์หด! ฉุดกำไร WORK ไตรมาส 3 ลดลง 8% เหลือ 70 ลบ.

WORK ไตรมาส 3 กำไรลด 6 ลบ. หลังรายได้สื่อบันเทิง-อีเว้นท์หด รวมทั้งยอดขายของสินค้าที่ลดลง รับกระทบโควิด-19


บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 478.06 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปี 2563 เท่ากับ 7.5 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 ทั้งนี้การลดลงของรายได้ธุรกิจรายการโทรทัศน์ของบริษัทฯ นั้น มาจากการลดลงของรายได้จากช่อง WORKPOINT เป็นหลักซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรม ขณะที่ช่วงไตรมาส 3 ของปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการระบาดของระลอกในช่วงต้นปี 2563

อีกทั้งรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีที่บริษัทฯ จัดขึ้นเอง และรายได้จากผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์โรงละคร ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวทีในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เท่ากับ 3.02 ล้านบาท ลดลง 9.41 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 76 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 12.43 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดการแสดงของบริษัทฯ เองเนื่องจากอยู่ในช่วง Lockdown เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น สามารถแยกได้ 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการขายสินค้า ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาน และรายได้จากการขายสินค้าฝากขายต่างๆ และ (2) รายได้จากการให้บริการอื่น โดยรายได้หลักประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่โรงละคร, รายได้จากการบริการจัดหานักแสดง และรายได้จากการให้บริการประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายสินค้า

ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นในไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 15.43 ล้านบาท ลดลง 26.41 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 63 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 41.48 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยุติรายการ “1346 Hello Shops” ซึ่งเป็นรายการประเภท TV shopping ของบริษัทฯ ออกอากาศในช่อง WORKPOINT และได้นำช่วงเวลาดังกล่าวให้ผู้ประกอบการภายนอกเช่าเวลาแทน

 

Back to top button