รายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด หนุน RML ไตรมาส 3 เหลือขาดทุน 99 ลบ.

RML ไตรมาส 3 ขาดทุนลดลง 99 ลบ. หลังรายได้จากค่าธรรมเนียมการตลาด, ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินลดลง


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

บริษัทฯรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 99.81 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 73.79% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 380.77 ล้านบาท

ทั้งนี้ผลขาดทุนสุทธิที่ลดลง เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมการตลาดในไตรมาส 3/2564  เท่ากับ 3.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.60 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน และงวด 9 เดือนปี 2564 เท่ากับ 13.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9.70 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นคอมมิชชั่นจากการขายห้องชุดโครงการ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์, โครงการ ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงศ์ รวมถึงคอมมิชชั่นจากรีเซลล์และหาผู้เช่า

ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งในไตรมาส 3 ปี 2564 และงวด 9 เดือน ปี 2564 มาจากกิจการร่วมค้า 4 แห่งที่มีโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและก่อสร้าง มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าในการก่อสร้างและดำเนินการโครงการ

สำหรับรายได้อื่นๆ ในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 49.70 ล้านบาท จาก 13.60 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินมัดจำโครงการ เดอะ ลอฟท์ สีลม ที่ลูกค้าไม่มารับโอน ส่วนรายได้อื่นๆ ในงวด 9 เดือน ปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 83.80 ล้านบาท จาก 36.30 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน ด้วยสำเหตุเดียวกับที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จายในการบริหารรวม 124.50 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 270.50 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย เช่น ค่าทำการตลาด, ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนห้องชุดเท่ากับ 37.60 ล้านบาท ลดลงจาก 103.70 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการทำการตลาดลดลงในช่วงล็อกดาวน์ในช่วงเดือนกรกฎาคม สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 86.90 ล้านบาท ลดลงจาก 166.80 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ และค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาธุรกิจลดลง

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สามารถพลิกมีกำไรสุทธิ 4.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 645.87 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 472.60 ล้านบาท ลดลงจาก 607.20 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นต้นทุนในกำรจัดจำหน่าย เท่ากับ 209.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 200.20 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการทำการตลาด และค่าใช้จ่ายในการโอนในช่วงครึ่งปีแรกที่สูงตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 263.10 ล้านบาท ลดลงจาก 407.00 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุเดียวกับที่กล่าวข้างต้น

 

Back to top button