บอร์ด JP ไฟเขียวลงทุน 160 ลบ. เพิ่มสายการผลิต “สารสกัดกัญชง-โปรตีนพืช”

JP ลงทุน 160 ลบ. ขยายสายการผลิต ณ จังหวัดลำพูน ต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชงและสารสกัดโปรตีนจากพืช จะทำให้บริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าเดิม เพื่อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น


บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการขยายสายการผลิต ณ จังหวัดลำพูน มูลค่าโครงการรวม 160 ล้านบาท โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในโครงการนี้โดยตรง ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดสรรผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ คาดว่าคู่สัญญาจะเข้าทำสัญญาในช่วงเดือนธันวาคม 2564

โดยบริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อบริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรตามมาตรฐาน GMP และ GMP PIC/s ตามลำดับ

ส่วนการขยายสายการผลิตครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบกว่าเดิม ทั้งในรูปแบบ Owned Brand และ OEM ซึ่งจะครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบซอฟต์เจล (Soft gel) ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชาและกัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดโปรตีนจากพืช (Plant-based protein) นอกจากนั้นยังทำให้บริษัทสามารถต่อยอดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับการดำเนินการโครงการนี้ซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ตามหนังสือชี้ชวน

 

 

Back to top button