ตลท. เพิ่มเหตุเพิกถอน GL-MAX-POLAR หลังไม่ส่งงบไตรมาส 1/64 ช้าเกิน 6 เดือน

ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GL-MAX-POLAR  หลังยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งล่าช้ากว่า 6 เดือน จึงเป็นเหตุให้เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีการประกาศให้หลักทรัพย์ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL, บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX และบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR เพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์

ด้วยเหตุบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยเวลาที่กำหนด โดยล่าช้ากว่า 6 เดือน นับจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5)

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ GL, MAX และ POLAR มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย

Back to top button