EA คว้ารางวัล “CSR-DIW Continuous Award” 4 ปีซ้อน

EA รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2021 เป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  


นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2021 ในรูปแบบการจัดงานแบบ Virtual Ceremony โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ

สำหรับรางวัลนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นปีที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) อย่างแท้จริง

Back to top button