AMR คว้างาน ติดตั้งระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า “สายสีชมพู-เหลือง” มูลค่า 251 ลบ.

AMR คว้างานติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าในโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง 2 โครงการ มูลค่ากว่า 251 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน


บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้รับงานใหม่ จำนวน 2 โครงการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 251.44 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.งานติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าในโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู จำนวน 11 สถานี ลงนามในสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าโครงการ 165.43 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน

2.งานติดตั้งระบเครื่องกลและไฟฟ้าในโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 9 สถานี ลงนามในสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าโครงการ 86.01 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน

Back to top button