MST รีแบรนด์ใหม่ ชูภาพลักษณ์ “เมย์แบงก์” หวังยืนหนึ่งมั่นคง-น่าเชื่อถือสุดในภูมิภาค

MST ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ชู Maybank เป็นแบรนด์หลัก ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มเมย์แบงก์หนึ่งในแบรนด์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาค


นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MST เปิดเผยว่า บริษัทเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ โดยนับตั้งแต่บัดนี้กลุ่มธุรกิจจะรู้จักกันในนาม Maybank Investment Banking Group (หรือ Maybank IBG) และบริษัทต่างๆ ในเครือข่ายภูมิภาคทั่วโลกได้นำชื่อบริษัทใหม่และโลโก้ใหม่มาใช้พร้อมกัน

“ปี 2564 เป็นปีที่ครบรอบ 10 ปีของการเข้าซื้อกิจการกิมเอ็งซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยริเริ่มจัดตั้งการดำเนินงานภายใต้แบรนด์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และเริ่มพัฒนาธุรกิจจากการเป็นองค์กรชั้นนำในมาเลเซียสู่การเป็นสถาบันการเงินผู้นำการลงทุนชั้นนำในระดับภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

เราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ ขององค์กรชั้นนำในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และได้รับการโหวตให้เป็นโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน ในมาเลเซียเรายังคงความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องด้วยการได้รับการยอมรับจากหลากหลายองค์กรชั้นนำว่าเป็นผู้นำด้านบริการวาณิชธนกิจที่ดีที่สุดถึง 6 ครั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา” เอมี่ มอริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank IBG กล่าว

โดยนับตั้งแต่วันแรกของการจัดตั้งธุรกิจ บริษัทได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนทั้งหมดของ Maybank โดยเฉพาะจาก Maybank Investment Bank ในมาเลเซียมาให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้า การปรับเปลี่ยนแบรนด์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุพันธกิจของกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้น ESG อย่างแท้จริงด้วยการให้บริการทางการเงินที่มีความจริงใจกับลูกค้า การให้บริการที่ทุกคนเข้าถึงได้และการตอบแทนคืนสู่ชุมชน

นอกจากนี้ การตระหนักถึงกระแสโลก อาทิ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสภาพอากาศทั่วโลก ทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจ ในอีกสิบปีข้างหน้ากลุ่มเมย์แบงก์อยากที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ยึดถือร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจ

อย่างไรก็ดี ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม บริษัทต้องการเป็นผู้นำในการสนับสนุนการตระหนักถึงวาระ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ขึ้นในระดับภูมิภาค และอยากจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาการลงทุนแรกที่ลูกค้านึกถึงในการมอบบริการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน การบริหารเงินทุนแบบยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability Thought Leadership)

พร้อมกันนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาและสร้างสรรค์บริการด้านการลงทุนที่เป็นเลิศในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการผลักดันและสนับสนุนลูกค้าไปสู่ธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนเป็นอันดับแรก และสร้างความมั่นใจถึงความเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่งคั่งในชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ การเปลี่ยนชื่อแบรนด์ถือเป็นบริบทที่กำหนดบทบาทใหม่สำหรับกลุ่มบริษัท

นายอารภัฏ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญ ด้วยเป็นการปรับเปลี่ยนแบรนด์เนมของกลุ่มธุรกิจข้ามชาติ อันแสดงให้เห็นถึงการรวมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ของกลุ่ม Maybank เข้าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน ความเชี่ยวชาญและความสามารถทั่วทั้งภูมิภาคจะถูกผนึกเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ MST สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเห็นการลงทุนได้มีการกระจายเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มและบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป้าหมายแห่งความยั่งยืน

Back to top button