MINT ผนึก “อาบูดาบี” ลงทุน “โรงแรม-ศูนย์การค้า” เสริมแกร่งธุรกิจอนาคต

MINT จับมือ “กองทุนอาบูดาบี” ร่วมถือหุ้นโรงแรม 4 แห่ง -ศูนย์การค้า 1 แห่ง ในประเทศไทยสัดส่วนร้อยละ 60:40 การประเมินมูลค่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของ ADFD ต่อความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ MINT และศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต


บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT และกองทุน Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) มีความยินดีที่จะประกาศการตกลงเข้าร่วมทุนเพื่อร่วมกันถือหุ้นในรีสอร์ทท่องเที่ยวสี่แห่งและศูนย์การค้าหนึ่งแห่งในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท, โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า กรุงเทพ, โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท และโรงแรมโฟร์ซีซันส์ รีสอร์ท เกาะสมุย

สำหรับ MINT และ ADFD จะร่วมถือหุ้นในการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำสัญญาร่วมทุนแล้วเสร็จ ADFD จะซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของการถือหุ้นของ MINT ในแต่ละสินทรัพย์ ที่ราคาขายรวม 104.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.5 พันล้านบาท) ซึ่งคิดเป็น 12.5 เท่า ของ EBITDA โดยรวมปี 2562 ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของ ADFD ต่อความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ MINT และศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

ทั้งนี้ MINT จะนำเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ดังกล่าวไปลดภาระหนี้สินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของ MINT ส่วนสินทรัพย์ทั้งห้าจะยังคงดำเนินการภายใต้แบรนด์เดิมและอยู่ภายใต้ความควบคุมของ MINT กับ ADFD เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2514 และได้ลงทุนในโครงการและในบริษัทมากกว่า 500 โครงการ มีสินทรัพย์จำนวนมากกว่า 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนของ ADFD มุ่งเน้นไปที่สองด้านการลงทุน การบริหารจัดการสภาพคล่องผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรและเงินฝากธนาคาร และการลงทุนในตลาดทุนผ่านการเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบ หรือการเข้าร่วมถือหุ้นกับทั้งบริษัทที่อยู่ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยกลยุทธ์การลงทุนของ ADFD คือการลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการทำงานในภาคส่วนที่สำคัญ เช่น การท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนประเภท Private Equity

นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ MINT กล่าวว่า ธุรกรรมนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรระยะยาวกับ ADFD และมุ่งหวังว่าการร่วมงานกันในอนาคตจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับประเทศที่ดำเนินกิจการอยู่

ด้านHis Excellency Mohamed Saif Al Suwaidi, the Director General of ADFD กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนสำคัญของฐานการจ้างงานของประเทศไทย โดยถึงแม้จะมีความผันผวนจากการระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ADFD ได้มองในระยะยาวข้ามผ่านการระบาดครั้งนี้ไปแล้ว และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในแนวโน้มระยะยาวของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการเข้าลงทุนในประเทศไทยครั้งแรกของบริษัทฯ และบริษัทฯ รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ MINT นอกจากนี้ ด้วยความเป็นผู้นำของ MINT ในฐานะผู้ประกอบการด้านการบริการที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย ADFD มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการลงทุนระยะยาวนี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพันธมิตรของบริษัทฯ

Back to top button