TPCH เดินเครื่องจ่ายไฟ “สยาม พาวเวอร์” 9.5MW

TPCH เดินเครื่องจ่ายไฟโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย “สยาม พาวเวอร์” กำลังผลิต 9.5MW ให้กับ “การไฟฟ้านครหลวง” แล้ว


บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงไฟฟ้าสยาม พาวเวอร์ โรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย Landfill ที่ตั้งโครงการ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ TPCH ได้เริ่มมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้านครหลวง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย Landfill โรงที่ 1 ของ TPCH ที่ได้จ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมกำลังการผลิตที่เสนอขายไฟฟ้า 106.5 เมกะวัตต์โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5.7 เมกะวัตต์ รวมโครงการทั้งสิ้น 112.2 เมกะวัตต์

Back to top button