ก.ล.ต.ยึดไลเซนส์ผู้สอบบัญชี KC ฐานบกพร่องหน้าที่ 6 เดือน

ก.ล.ต.สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของ KC เป็นเวลา 6 เดือน ฐานปฏิบัติงานบกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีผลตั้งแต่ 19 ม.ค.65


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีราย นางสาววรรญา พุทธเสถียร สังกัดบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือน กรณีปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ในฐานะผู้สอบบัญชีของ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC สำหรับงบการเงินงวดประจำปี 2558

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ KC บันทึกหนี้สินตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ตั๋ว B/E) ไว้ไม่ครบถ้วนในงบการเงินงวดประจำปี 2558  ก.ล.ต. จึงได้ตรวจทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของ KC และพบว่ามีข้อบกพร่องในการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋ว B/E ซึ่งทำให้นางสาววรรญาตรวจไม่พบการบันทึกตั๋ว B/E ที่ไม่ครบถ้วนในงบการเงินงวดดังกล่าว

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบ นางสาววรรญา จากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

Back to top button