QH รายได้ลดลง ฉุดกำไรปี 64 หาย 21% เหลือ 1.67 พันลบ.

QH รายได้ลดลง 11% ฉุดกำไรปี 64 หาย 21% เหลือ 1.67 พันลบ. จากปีก่อนกำไร 2.12 พันลบ.


บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

QH รายได้ลดลง ฉุดกำไรปี 64 หาย 21% เหลือ 1.67 พันลบ.

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2564 กำไรลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้รวม 8,351 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบจากปี 2563 ที่มีรายได้รวม 9,370 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 12 รายได้ธุรกิจโรงแรมลดลงร้อยละ 5 และรายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานลดลงร้อยละ 1

Back to top button