EVER รายได้อสังหาฯ ลด ฉุดงบปี 64 ขาดทุน 137.54 ลบ.

EVER รายได้อสังหาฯ ลด ฉุดงบปี 64 ขาดทุน 137.54 ลบ. จากปีก่อนำกไร 138.24 ลบ.


บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานพลิกขาดทุน เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 2,676.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีจำนวน 3,241.25ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจำนวน 564.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.41 โดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 รายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม มีจำนวน 2,355.10 ล้านบาท ลดลงจำนวน 608.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.53 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทลดลง

Back to top button