ตลท.แขวน SP หุ้น NOK-PACE-THL-TSF วันนี้ เหตุไม่ส่งงบการเงิน

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เตรียมขึ้น SP หุ้น NOK-PACE-THL-TSF วันนี้ หลังไม่นำส่งงบการเงิน งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตรียมขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK, บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE, บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL และ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF กรณีไม่สามารถส่งงบการเงิน งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับ POMPUI ซึ่งยังไม่นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

Back to top button