ศบค.แย้มยอดป่วยโควิด “ลดลง” เตรียมผ่อนคลายมาตรการเพิ่ม

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.ชี้แนวโน้มป่วยโควิด-19 ลดลง หลังทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการรักษามาตรการดูแลตัวเอง คาดอาจมีการผ่อนคลายมาตรการอื่นๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อปรับโควิด-19 ให้กลายเป็นโรคประจำถิ่น


แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. ว่า ขณะนี้ทิศทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยค่อยๆลดลง และพบว่าแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจพบว่า ภาพรวมแนวโน้มยังทรงๆและลดลงอย่างช้าๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือกันในการปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการป้องกันตัวเอง มาตรการองค์กร ที่ทำให้ช่วงสงกรานต์ที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้าว่า ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น กลายเป็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในขณะนี้หรือผู้ป่วยที่มีอาการหนักน้อยลงเรื่อยๆ หากสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้น ศบค.มีแนวโน้มจะมีการผ่อนคลายทั้งกิจการ และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงที่จะให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

ซึ่งการรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้มาจากโควิดจริง 52% และมาจากการเสียชีวิตจากโรคอื่นร่วมกับติดเชื้อโควิด 48% โดยขณะนี้มีการประเมินทรัพยากรในโรงพยาบาลถึงอัตราการของเตียงของผู้ป่วยที่ต้องใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลในการดูแลรักษา พบว่า อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง-อาการหนัก อยู่ที่ 24.1% ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่ซึ่งที่ประมาณ 30%

ทั้งนี้เมื่อดูแต่ละจังหวัดที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบและยังรักษาอยู่ เช่น กรุงเทพมหานคร มีผู้ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการปอดอักเสบ 160 ราย, นครราชสีมา 87 ราย, ขอนแก่น 77 ราย, กาญจนบุรี 71 ราย และสมุทรปราการ 59 ราย โดยอัตราการครองเตียงส่วนใหญ่ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ใกล้ประมาณ 30% ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของจำนวนเตียงและการรองรับแต่ละจังหวัด โดยภาพรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สาธารณสุขยังรองรับได้

Back to top button