SABUY ไตรมาส 1 กำไรโตสนั่น 2 เท่าตัว ทะลุ 107 ลบ. รับรายได้ขาย-บริการเพิ่ม

SABUY ไตรมาส 1 กำไรโตสนั่น 2 เท่าตัว ทะลุ 107 ลบ. จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 34 ลบ. อานิสงส์รายได้ขาย-บริการเพิ่ม


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

โดยบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 107.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218.53% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 33.68 ล้านบาท สำหรับกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 835.42 ล้านบาท

ทั้งนี้จำแนกออกมาเป็น รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านตู้อัตโนมัติอยู่ที่ 163.52 ล้านบาท คิดเป็น 20%, รายได้ดอกเบี้ยจากการให้บริการตามสัญญา อยู่ที่ 74.48 ล้านบาท คิดเป็น 9%, รายได้จากการขาย อยู่ที่ 94.99 ล้านบาท คิดเป็น 11%, รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริหาร อยู่ที่ 130 ล้านบาท คิดเป็น 16%, รายได้จากการขายแฟรนไชส์ในการให้บริการงานไปรษณีย์และขนส่งพะสดุ อยู่ที่ 217.76 ล้านบาท คิดเป็น 26%, รายได้จากการขายระบบศูนย์อาหาร อยู่ที่ 49.60 ล้านบาท คิดเป็น 6% และรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 100 ล้านบาทคิดเป็น 12%

Back to top button