EGCO รายได้โตแกร่ง! หนุนกำไรไตรมาส 1 ทะยาน 6 เท่าตัว

EGCO รายงานกำไรไตรมาส 1 อยู่ที่ 4.11 พันลบ. โต 600% จากปีก่อนมีกำไร 585.46 ลบ. รับรายได้ขายได้โตเด่นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/65 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 4,511 ล้านบาท โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 116 หรือ 2,423 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/65 สาเหตุหลักจากพาจู อีเอสและบฟข. มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเข้าซื้อหุ้นในลินเดน ทอปโก้ และเอเพ็กซ์ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 และ 17 พ.ย.64 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามกำไรจากการดำเนินงานของบีแอลซีพีลดลงเนื่องจากมีการซ่อมบำรุงตามแผนในไตรมาส 1/65 อีกทั้งต้นทุนเชื้อเพลิงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น หากเปรียบเทียบกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 1/65 กับไตรมาส 4/65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 109 หรือ 2,348 ล้านบาท สาเหตุหลักจากพาจู อีเอส, ลินเดน ทอปโก้ และเอ็นทีพีซีมีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามกำไรจากการดำเนินงานของเคซอนลดลง เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงตามแผนในไตรมาส 1/65 อีกทั้งเอเพ็กซ์มีรายได้จากการขายโครงการลดลง

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1/65 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 4,115 ล้านบาท โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 603 หรือ 3,530 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/64 สาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบกับไตรมาส 1/64 กลุ่มเอ็กโกรับรู้ผลขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากการแปลงมูลค่าหนี้ัิสินสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกมีการรับรู้ผลขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิในไตรมาส 1/65 กับไตรมาส 4/64 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 340 หรือ 3,180 ล้านบาท สาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มเอ็กโกรับรู้ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการแปลงมูลค่าหนี้ัิสินสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท

Back to top button