ยอดติดเชื้อ “โควิด” วันนี้ 8,019 คน เสียชีวิต 59 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 8,019 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 8,016 ราย และจากต่างประเทศ 3 ราย เสียชีวิต 59 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (12 พ.ค. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,019 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 8,016 ราย และจากต่างประเทศ 3 ราย มีผู้เสียชีวิต 59 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 8,807 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 2,129,802 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 77,427 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 2,078,005 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) นอกจากนี้มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,353 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย ส่วนอัตราครองเตียง ร้อยละ 17.40

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ศูนย์ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 12 พฤษภาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +8,807 ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ +8,019 ผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ +8,016 +3 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,353 หายป่วยสะสม ตังแต่ 1มกราคม 2565 2,078,005 ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1มกราคม 2565 2, 129,802 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (เฉลี่ยจังหวัดละ) 18 กำลังรักษา 77,427 เสียชีวิตเพิ่ม 59 อัตราครองเตียง ของผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 17.4 สรุปสถานการณ์ สรปสถานการ์ศูนย์ข้อบูลCOVID-19 ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 สายด่วน กระทรวงสาธารณสุข"

Back to top button