SAK รายได้ดอกเบี้ยพุ่ง! ดันกำไร Q1 โต 38% แตะ 164 ลบ.

SAK รายได้ดอกเบี้ยพุ่ง! ดันกำไร Q1/65 โต 38% แตะ 164 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อน 118.65 ลบ.  


บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  หรือ SAK รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

สำหรับกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 527.0 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 จำนวน 396.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 130.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.0

โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 522.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ 392.9 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมาย โดยปี 2564 มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 201 สาขา และไตรมาส 1 ปี 2565 เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 90 สาขา ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนฐานลูกค้าและลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น

Back to top button