ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงพุ่ง-ส่วนแบ่งกำไรหด กดงบ CK ไตรมาส 1 เหลือ 121 ลบ.

CK เปิดงบไตรมาส 1 กำไรหด 42% เหลือ 121 ลบ. หลังต้นทุนค่าเชื้อเพลิงพุ่ง-ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนหด


บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 121 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.55 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปีก่อนบริษัทมีรายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากค่างานค่าก่อสร้าง และไตรมาส 1 ปี 2565 นี้บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง โดยส่วนแบ่งบริษัทร่วม อยู่ที่ 84 ล้านบาท ลดลง 76 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 47.55 สาเหตุมาจากผลประกอบการของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ลดลงโดยสาเหตุหลักจากมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นของโรงไฟฟ้าบางปะอิน ในขณะที่ผลประกอบการของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Back to top button