“สุชาติ” จับมือเอกชนส่ง “แรงงานไทย” ชุดแรก 60 คนไปซาอุฯ มิ.ย.นี้

กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชนรายใหญ่ด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน คัดเลือก “ช่างเชื่อม” ฝีมือ ไปทำงานซาอุดีอาระเบีย ชุดแรก 60 คนเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอื่น เพื่อส่งไปทำงานเพิ่มเติม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังจากที่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank เข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุน และเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง และสถานประกอบการซาอุดีอาระเบีย ในประเด็นความร่วมมือจากภาครัฐในการจัดหาแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ ตำแหน่งงานที่ต้องการและความพร้อมของสถานประกอบการในประเทศซาอุดีอาระเบีย

โดยนายสุชาติ ระบุว่า กระทรวงแรงงานขอบคุณบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในซาอุดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศอาหรับ ที่ได้มาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงความพร้อมในความร่วมมือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทราบว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจในซาอุดีอาระเบีย มานานกว่า 10 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับตำแหน่งงานบริษัทที่ต้องการ ได้แก่ วิศวกร ช่างเชื่อมในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมัน และก๊าซนอกชายฝั่งและชายฝั่ง จากการหารือบริษัทมีแผนงานที่จะจ้างแรงงานไทยระดับฝีมือในตำแหน่งวิศวกร ช่างเชื่อม ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำ นั้น เบื้องต้นได้แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น จะเริ่มจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ชุดแรกในเดือนมิถุนายนนี้ ในตำแหน่งช่างเชื่อมประมาณ 50 – 60 คน โดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว ส่วนในระยะกลางจะบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยในสาขาช่างเชื่อม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และในระยะยาวจะได้มีการขยายเป้าหมายการจัดส่งแรงงานไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในตำแหน่งวิศวกร ช่างเชื่อม และผู้ควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำ ตลอดจนการร่วมพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานไทยตรงกับความต้องการของซาอุดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศอาหรับ

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

Back to top button