AQUA ออกหุ้นกู้ 1 พันลบ. ดอกเบี้ย 5.75% ขายกองทุน-รายใหญ่ 18-20 ก.ค.นี้

AQUA เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 1 พันล้านบาท ชูดอกเบี้ย 5.75% ลุยขายสถาบัน-รายใหญ่ 18-20 ก.ค.นี้ โชว์เรทติ้ง BBB- แนวโน้ม “คงที่” นำเงินรีไฟแนนซ์-ใช้เป็นเงินลงทุนธุรกิจฟินเทค


นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 2 ปี 6 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.65 นี้ ผ่าน บล.เคทีบีเอสที, บล.คิงส์ฟอร์ด, บล.โกลเบล็ก และ บล.สยามเวลธ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่น filing และขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย AQUA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในอันดับ “BBB-“ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

นายชัยพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ของหุ้นกู้รุ่น AQUA22DA และเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจใหม่อย่าง Fintech ที่เพิ่งเปิดตัวไป

โดยตั้งเป้าว่าจะขยายพอร์ตสินเชื่อเป็น 2,000-5,000 ล้านบาท และใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจภายในของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ AQUA ยังมีแผนพัฒนาต่อยอดธุรกิจ Mega Trend ในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม ตั้งเป้าสร้างสัดส่วนรายได้จากธุรกิจกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นหรือมากกว่าที่บริษัทเคยมีมา เป็นรายได้ New S-Curve รวมทั้งยังเตรียมพัฒนาให้ธุรกิจและ assets ที่มีอยู่กลับมาเป็นตัวทำรายได้ระยะยาวให้บริษัทได้ตามเดิม

Back to top button