SAAM ควัก 70 ล้าน เข้าซื้อ “นานุค” รุกธุรกิจเกม

บอร์ด SAAM ควัก 70 ล้านบาท ดำเนินเข้าสู่ธุรกิจใหม่ เข้าซื้อ “นานุค” เดินหน้าลงทุนธุรกิจออกแบบสร้างสรรค์เกม มุ่งประกอบด้านเมตาเวิร์ส


บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 07/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อนุมัติการเข้าดำเนินธุรกิจใหม่รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญ และการกำหนดกรอบวงเงินการเข้าลงทุน ด้วยมูลค่ารวม 70,000,000 บาท

โดยอนุมัติให้ บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จำกัด (SAAM-S) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท นานุค จำกัด (NANUQ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อิ๊กลูสตูดิโอ จำกัด (IGLOO) ในจำนวน 8,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3,750.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท

สำหรับ IGLOO ให้บริการออกแบบสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลคอนเทนต์แบบครบวงจร (Digital Content Creator) ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานต้นฉบับ (Original Content) และมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำแอนิเมชัน (Animation)และเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual Effect) เพื่อสร้างผลงานภาพยนตร์ ซีรีส์ มิวสิกวิดีโอ และโฆษณา ให้แก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ตัวอย่างผลงานซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง เช่น ผลงานต้นฉบับ (Original Content)

ส่วน Netflix Japan ภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation) เรื่อง ๙ ศาสตราซีรีส์เรื่อง The Salad ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด DigiCon6 Thailand ในปี 2561 และ มิวสิกวิดีโอเพลง Kids See Ghosts ของศิลปินต่างประเทศ โดยประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญในการผลิตผลงานต่างๆ ข้างต้น ล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างจักรวาลนฤมิตร Metaverse

ทั้งนี้ NANUQ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IGLOO มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการสร้างสรรค์ดิจิทัล คอนเทนต์สำหรับเกม (Game Digital Content Creator) ออกแบบสร้างสรรค์เกม (Game Design) และผลิตเกม อย่างครบวงจร (Game Production) ในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ เกมโทรศัพท์มือถือ

รวมถึงเกม NFT โดยให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการร่างไอเดียไปจนถึงการผลิตเกมที่สมบูรณ์ โดยปัจจุบันได้ออกแบบและผลิตเกมเป็นของตัวเอง คือ เกม Bounty Brawl ในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้เปิดตัวอย่างครั้งแรกที่งาน Tokyo Game Show ในปี 2561 ในประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาเกมหมวด Action จากโครงการ depa Game Accelerator Program Batch #1 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย และบริษัท อินโฟเฟด จำกัดในปี 2564 พร้อมได้ต่อยอดผลงานกับ Nintendo ซึ่งเกม Bounty Brawl คาดว่าจะพร้อมจำหน่ายและรับรู้รายได้ในช่วงสิ้นปี 2565

นอกจากนี้ NANUQ มุ่งประกอบธุรกิจด้าน Metaverse โดยให้บริการออกแบบสร้างสรรค์งาน Metaverse แบบครบวงจร (Metaverse Digital Content Solutions) สำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจะสร้าง Metaverse เป็นของตัวเอง โดยทยอยเปิดตัวเป็นเฟส คาดว่าใช้เวลาเฟสละ 9 – 12 เดือน

ขณะที่คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติกรอบวงเงินในการเข้าลงทุนในธุรกิจเกม มูลค่ารวมไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเข้าดำเนินการเมื่อพบโอกาสทางธุรกิจและได้เข้าศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 07/2564 ได้กำหนด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อไป

Back to top button