“สภาพัฒน์” มั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โต 3% รับท่องเที่ยวฟื้น-ส่งออกขยายตัว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 3% หลังเปิดประเทศดันท่องเที่ยวฟื้น การบริโภคเอกชนขยายตัวช่วยหนุน ลุ้นปีนี้โต 3.7% เนื่องจากปัจจัยภายนอกประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง


นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า สศช.ได้มีการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2.5-3.5% หรือมีค่ากลางอยู่ที่ 3% ทั้งนี้ได้มีการหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. และกระทรวงการคลัง ว่าสมมุติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับ 3% ในปีนี้ยังมีความเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่กระทบเศรษฐกิจเช่นเรื่องของเงินเฟ้อ และเรื่องของราคาพลังงาน

ทั้งนี้หน่วยงานเศรษฐกิจทุกหน่วยงานยังมีความเห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 3% อย่างแน่นอน โดยมีหลายเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดี ทั้งเรื่องของการส่งออก โดยเฉพาะในเรื่องอาหารที่ส่งออกได้มากขึ้น การเปิดรับการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเปิดรับเต็มที่ ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้ว 2 ล้านคน และคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 7-10 ล้านคน

ส่วนในปี 2566 สศช.คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.7% ซึ่งถือว่าเป็นการคาดการณ์ที่ต่ำกว่าสำนักเศรษฐกิจอื่นๆที่มองว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เฉลี่ย 4.3-4.5% โดยบางสำนักมองว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้มากกว่า 5% เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอาจไม่เหมือนกับในหลายประเทศที่ฟื้นตัวจากวิกฤติได้ในระดับ 5-7% แต่การฟื้นตัวของไทยมาจากการฟื้นตัวที่ต้องรอภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเนื่องจากการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับจีดีพีเราประมาณ 40%

ขณะที่ประเทศอื่นๆนั้นโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีเรื่องของการฟื้นตัวจากภาคการผลิต โดยการที่ภาคท่องเที่ยวของไทยสามารถที่จะฟื้นตัวได้ในปีนี้ควบคู่ไปกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจในภาคบริการฟื้นตัวได้ดีขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้ามาจะทำให้ในปีนี้ประเทศไทยอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเหมือนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์ในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitic) ที่ไทยเองต้องเตรียมพร้อมที่จะรองรับ

Back to top button