เกาะติด ครม.! นายกเตรียมถก “ภาษีน้ำมัน-รับมือโควิด” เช้านี้

คณะรัฐมนตรี เตรียมพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาราคาน้ำมัน โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ พร้อมกันนี้ยังเตรียมพร้อมการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจ 19-22  ก.ค.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน จะมีการหารือหลายวาระที่สำคัญ โดยเฉพาะการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะการพิจารณาขยายระยะเวลาภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 แม้ว่าล่าสุดนายอาคม เติมพิทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ก็ต้องจับตาดูกันต่อว่า ในการประชุม ครม.วันนี้ จะมีการหารือเพิ่มเติมถึงกรณีดังกล่าวอย่างไร

นอกจากนี้ ยังต้องจับตาการหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 หลังกลายเป็นสายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่คนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีรายงานว่า ที่ประชุม ครม.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบมติ ศบค.รวมถึงการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป 2 เดือน ในเดือนสิงหาคม และกันยายน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

พร้อมกันนี้ ยังต้องติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับวันหยุดยาววันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ทั้งวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนา

ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสาหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรง เรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ครม.จะมีการหารือการเตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเริ่มขึ้นในช่วงวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 และลงมติในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวม 11 คน ที่ถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปราย

Back to top button