LEO หุ้นกู้แปลงสภาพ 255 ลบ. ขายเกลี้ยง! เดินหน้าบุกโลจิสติกส์อาเซียน

LEO ปลื้มหุ้นกู้แปลงสภาพ 255 ลบ. อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี ขายเกลี้ยง ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตร บุกธุรกิจโลจิสติกส์อาเซียน


นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า หุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.- 4 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มียอดจองเข้ามาเกินจำนวนที่จัดสรร สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง

โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1,255 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมมูลค่า 255 ล้านบาท พร้อมแจกวอแรนท์ LEO-W1 ฟรี จํานวนไม่เกิน 25.50 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วย LEO-W1

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้  เพื่อนำเงินเสริมความแข็งแกร่ง และร่วมลงทุนกับพันธมิตรต่อยอดธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN และสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับบริษัทฯตามแผนงาน และเป็นการเตรียมพร้อมในการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขาย ที่ตั้งเป้าในการเติบโตไว้

Back to top button