PTT รับมอบเรือขนส่ง LPG หนุนพลังงานไทยมั่นคง

PTT รับมอบ Gas Ivory เรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่กับ KSS Line Ltd เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย


นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับมอบเรือ Gas Ivory เรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ กับบริษัท KSS Line Ltd ที่อู่ต่อเรือของ Hyundai Heavy Industries Co., Ltd เมือง Ulsan ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง ปตท. ได้ลงนามในสัญญาเช่าระยะยาว รองรับความต้องการใช้ LPG ในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ LPG เป็นวัตถุดิบในโรงปิโตรเคมี ในขณะที่ปริมาณเรือยังคงมีจำกัด การจัดหาเรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย

โดยเรือ Gas Ivory เป็นเรือใช้เชื้อเพลิงแบบ Dual Fuel ลำแรกของประเทศไทย คือ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเตากำมะถันต่ำตามมาตรฐานการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศ และพลังงานสะอาดอย่าง LPG ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่มีบทบาทสำคัญในยุคเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต เพราะสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุของปัญหาสภาวะโลกร้อน นับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Green House Gas Emission) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy & Beyond ของ ปตท.

Back to top button