เกินคาด! TTB โชว์กำไร Q2 ทะลุ 3.4 พันลบ. หลังตั้งสำรองลด-รายได้ค่าฟีเพิ่ม

TTB รายงานกำไรไตรมาส 2/65 โต 35% แตะ 3.4 พันลบ. ส่วนงวด 6 เดือนกำไรโต 25% แตะ 6.6 พันลบ. หลังตั้งสำรองลดลง-รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสุทธิเพิ่มขึ้น


ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวดครึ่งแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับไตรมาส 2/65 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นจำนวน 12,414 ล้านบาท ในไตรมาส 2/65 ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 1.1 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 15,885 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสินเชื่อขยายตัวปานกลาง เนื่องจากธนาคารกลับมาโตสินเชื่อ รายย่อยอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งเติบโตสินเชื่อธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินอย่างเหมาะสม

ด้านค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 5.8 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 3,471 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินฝากและดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสภาพคล่อง

ขณะที่มีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 3,475 ล้านบาท ในไตรมาส 2/65 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการ เพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

โดย ณ สิ้นเดือนมิ.ย.65 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 41,331 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 42,144 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมี.ค.65 และ 42,120 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน ธ.ค.64 ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพตามงบการเงินเฉพาะอยู่ที่ 40,584 ล้านบาท ลดลงจาก 41,397 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมี.ค.65 และ 41,368 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธ.ค.64 เนื่องจากธนาคารได้บริหารจัดการคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อผ่านการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด ควบคู่กับแก้ปัญหาสินเชื่อด้อย คุณภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ TTB รายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส 2/65 สูงกว่าคอนเซนซัสที่เคยคาดการณ์ว่าจะมีกำไรงวดไตรมาส 2 ที่ระดับ 2.96 พันล้านบาท และมีรายได้ 1.64 หมื่นล้านบาท

Back to top button