“ชัยวุฒิ” รอดปม”เล่นชู้”สาวใหญ่  หลังฝ่ายค้านอัดส่อผิด “จริยธรรมร้ายแรง”

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติไว้วางใจ “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” ทำหน้าที่ต่อไป หลังฝ่ายค้านอภิปราบส่อผิด “จริยธรรมร้ายแรง” จากปมชู้สาวจนต้องหย่าร้างกับภรรยา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 11 คน หลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาแล้ว 4 วัน โดยผลปรากฏว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนไว้วางใจ 249 ต่อ 205 งดออกเสียง 18 ซึ่งถือเป็นรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่ได้คะแนนไว้วางใจไม่ถึง 250 เสียง  และเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวว่าอาจถูกปรับเปลี่ยนหลังเสร็จสิ้นการอภิปราย

เนื่องจาก นายชัยวุฒิ ถูก น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย อภิปรายกล่าวหาว่า มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหญิงอื่นที่มิใช่ภรรยาตนเอง จนก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง และส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง และยังเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสาม ที่ใช้กำหนดประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2564 ซึ่งการดำเนินการของนายชัยวุฒิ เป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อที่ 10 ของประมวลจริยธรรม  ที่ระบุว่า ข้าราชการการเมือง ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยจากการตรวจสอบ พบกระแสข่าวว่า หญิงที่อาจเข้ามาพัวพันจนนายชัยวุฒิต้องหย่าร้างกับภรรยาในช่วงก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นหญิงสาววัยกลางคน

ทำให้นายชัยวุฒิ ได้ชี้แจงทันทีว่า การอภิปรายเช่นนี้มันไปไกลไปหน่อย และมาตรฐานต่ำ มันมีเรื่องให้พูดตั้งเยอะ การพูดในเรื่องที่มันต่ำคนพูดก็จะต่ำไปด้วย  ภาพมันจะติดตัวท่านไปแล้วก็จะมีคดีติดตัวไปด้วย คือคดีหมิ่นประมาท เพราะเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่ผู้พูดคิดเอง แล้วเอามาพูดในสภาฯ ข้อเท็จจริงไม่มี สุดท้ายไปสู้กันในศาล ไม่ใช่ผมฟ้อง แต่เป็นคนที่เสียหายเขาฟ้อง

อย่างไรก็ตาม ผลที่ออกมาจากการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้จะไม่ทำให้นายชัยวุฒิ ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ย่อมสะท้อนต่อคำชี้แจงของนายชัยวุฒิที่มีต่อที่ประชุมสภาฯ โดยเฉพาะจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ กับการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ว่าสามารถตอบคำถามทั้งหมดที่ ฝ่ายค้านกล่าวหาได้หรือไม่

Back to top button