สอบตก! ผลโหวตคู่ขนานประชาชนไม่ไว้วางใจ ”นายกฯ-10 รมต.”

โครงการ”เสียงประชาชน”ที่นักวิชาการยาก 4 มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดผลโหวตประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพบ 11 รัฐมนตรีไม่ผ่านการไว้วางใจจากประชาชน


เปิดผลโหวตลงคะแนนในโครงการ”เสียงประชาชน” ในศึก”อภิปรายไม่ไว้วางใจ” รมต.รายบุคคล ผลปรากฎเสียงประชาชนจากทั่วทุกกสารทิศ กว่า 5 แสนเสียงหรือ คิดเป็น 95 เปอร์เซนต์ ร่วมโหวต “ ไม่ไว้วางใจ” นายกฯ และ 10 รมต. เช็กผลคะแนนได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่โครงการ “เสียงประชาชน” อันประกอบด้วยนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาชน 30 ปีพฤษภาประชาธรรม โดยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล 4 ช่อง ได้จัดทำโครงการ “เสียงประชาชน” เพื่อให้ประชาชนสามารถลงมติไว้วางใจ-หรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง 11 คน คู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฏรนั้น ซึ่งมีการปิดโหวตในเวลา 11.00 น. พบว่า มีประชาชนผู้ใช้สิทธิเข้ามาร่วมลงคะแนน จำนวน 524,806 คน โดยเสียงส่วนใหญ่หรือ 95 เปอร์เซนต์ ลงคะแนน ไม่วางใจ นายกรัฐมนตรีและ 10 รัฐมนตรี  มีรายละเอียดดังนี้

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 508,833 คะแนน ไว้วางใจ 15,973 คะแนน

2.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 507,381 คะแนน ไว้วางใจ 17,425 คะแนน

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 507,681 คะแนน ไว้วางใจ 17,125 คะแนน

4.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 510,143 คะแนน ไว้วางใจ 14,393 คะแนน

5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 504,197 คะแนน ไว้วางใจ 20,609 คะแนน

6.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 508,278 คะแนน ไว้วางใจ 16,528 คะแนน

7.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 506,599 คะแนน ไว้วางใจ 18,207 คะแนน

8.นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 505,547 คะแนน ไว้วางใจ 19,259 คะแนน

9.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 507,596 คะแนน ไว้วางใจ 17,210 คะแนน

10.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 506,594 คะแนน ไว้วางใจ 18,212 คะแนน

11.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 504,333 คะแนน ไว้วางใจ 20,473 คะแนน

ด้านผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” ผู้ประสานงานโครงการ”เสียงประชาชน” ระบุว่า โครงการ “เสียงประชาชน” คือการสร้างแพลตฟอร์มหรือช่องทางให้ประชาชนในฐานะที่เป็น “เจ้าของอำนาจอธิปไตย” ตามรัฐธรรมนูญ สามารถแสดงออกว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง 11 คน เพื่อให้ “เสียงประชาชน” เจ้าของประเทศสามารถส่งออกมาได้ “โดยตรง” ซึ่งจะเหมือนหรือจะต่างไปจากการลงมติของ ส.ส. ซึ่งเป็น “ตัวแทนของประชาชน” ก็เป็นเรื่องของประชาชนที่เข้ามาโหวต แม้จะไม่มีผลทางกฎหมาย แต่คือ “เสียงประชาชน” ที่ฝ่ายการเมืองพึงต้องรับฟัง

Back to top button