FLOYD คว้างานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 388 ลบ.

FLOYD รับทรัพย์ 388.08 ลบ. หลังคว้างานใหม่ 3 โครงการ เป็นงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร


บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ 3 โครงการ เป็นงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้าง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุไหงโกลก ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), 2.โครงการก่อสร้าง โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา กม.1 ของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ 3.โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน วี 44 ของ บริษัท วี. 73 จำกัด

ทั้งนี้มูลค่าโครงการข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 388,086,521 บาท

Back to top button