“อย.” ไฟเขียว วัคซีน “ไฟเซอร์” ฉีดเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี

“อย.” เคาะขยายขอบเขตข้อบ่งใช้วัคซีนโคเมอร์เนตีของ “ไฟเซอร์” กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี จะใช้วัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตร ขวดฝาจุกสีม่วงแดง และสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ 80.3%


นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ของ บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – น้อยกว่า 5 ปี ขวดฝาจุกสีม่วงแดง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และมีการขยายอายุให้ใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี สำหรับการฉีดในกลุ่มเด็ก โดยมีขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 10 ไมโครกรัม ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน

สำหรับปริมาณการใช้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 5 ปีนั้น จะใช้วัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตร (3 ไมโครกรัม) ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยเข็ม 2 ห่างจากเข็ม 1 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ 80.3%

Back to top button