จับตาบ่ายนี้ ICN ดีดบวก! หลังคว้างาน NT มูลค่า 315 ลบ.

ลุ้นบ่ายนี้ ICN ดีดบวก! หลังคว้างานจัดจ้างโครงการจัดหาระบบและอุปกรณ์ 5G Smart City สำหรับพื้นที่ EEC จาก NT มูลค่า 315 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 19 ก.พ. 66


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 4600109615 (สพอ.1.2) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นงานจัดจ้างโครงการจัดหาระบบและอุปกรณ์ 5G Smart City สำหรับพื้นที่ EEC เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มูลค่างานรวม 315,115,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2566 และรับประกัน 5 ปี

Back to top button