“มท.1” จ่อชง “ครม.” เคาะงบ 2.23 พันลบ. ลดค่า Ft ก.ย.

“มท.1” จ่อชง ครม.เคาะงบ 2.23 พันลบ. ลดค่า Ft ก.ย.65 สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน หวังบรรเทาค่าใช้จ่ายประชาชน


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานของโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามรอบฤดูกาล ทำให้คาดว่าราคาพลังงานของประเทศจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอมาตรการเร่งด่วนแก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2565 ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใช้จ่ายในวงเงิน 2,231,102,000 บาท สำหรับค่าไฟเดือน ก.ย. 2565 เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน โดยเป็นกรอบวงเงินของ กฟน. 419,995,000 บาท และเป็นกรอบวงเงินของ กฟภ. จำนวน 1,811,107,000 บาท

“รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีให้แนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม จากงบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมาตรการช่วยเหลือระยะยาว เพื่อให้การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบคลุมทุกมิติ” รมว.มหาดไทย กล่าว

Back to top button