“สธ.” ย้ำแนวทางรับมือ “โควิด” แนะสวมแมสก์-รับวัคซีนกระตุ้น

“สธ.” แนะแนวทางการรับมือโควิด-19 ทุกกลุ่ม ย้ำควรรับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ


นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่าวเรื่อง “แนวทางการรักษาโควิด-19 ทุกๆกลุ่มวัย” ว่า ขณะนี้โรคโควิด-19 มีความรุนแรงลดลง จำนวนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 5 ต.ค. 2565 จำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่าหลักสิบราย และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด จึงต้องขอย้ำว่าควรไปรับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม จะช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อได้

สำหรับการตรวจ ATK ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกวัน ควรตรวจเมื่อมีอาการเข้าข่ายสงสัย เช่น ครั่นเนื้อครั่นตัว, ไอ, เจ็บคอ, หรือมีน้ำมูก เป็นต้น โดยหากผลเป็นบวกแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องรับประทานยาต้านไวรัส และอาจรับประทานยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้, ลดน้ำมูก, ยาแก้ไอ, หรือลดเสมหะเป็นต้น และแนะนำให้แยกตัวเอง 5 วัน หรือใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างจากคนอื่น

ขณะเดียวกันหากมีอาการรุนแรงขึ้น ได้แก่ 1.วัดไข้ได้ 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ป่วยเด็กที่มีอาการซึม กินได้น้อย มีภาวะขาดน้ำจากอุจจาระร่วงหรือชักจากไข้สูง จำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น

Back to top button