“หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่” ลาออกกรรมการบริหารเสี่ยง PTTGC มีผลทันที

“หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่” แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผล 1 พ.ย.65


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

Back to top button