BEM กวาดกำไร Q3 โต 696% แตะ 863 ล้าน รับรายได้ธุรกิจ “ทางพิเศษ-ระบบราง” พุ่ง

BEM โกยกำไรไตรมาส 3/65 โต 696% แตะ 863 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 108 ล้านบาท รับรายได้ธุรกิจ “ทางพิเศษ-ระบบราง-พัฒนาเชิงพาณิชย์” เพิ่มขึ้น ดันงวด 9 เดือนแรกโต 198.44% แตะ 1,833 ล้านบาท


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนปี 65 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 862.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 696.06% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 108.38 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้รวม 3,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,154 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากรายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,278 ล้านบาท และรายได้ธุรกิจระบบราง 1,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 700 ล้านบาท อีกทั้งรายได้ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 176 ล้านบาท

ขณะที่งวด 9 เดือนปี 65 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.44% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 614.18 ล้านบาท สาเหตุจากปริมาณจราจรและปริมาณผู้โดยสารที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น

Back to top button