ส่อลากยาว! ดีล TRUE-DTAC หลัง “ศาลปกครอง” รับฟ้องถอนมติ “กสทช.”

“ศาลปกครองกลาง” มีคำสั่งรับคำฟ้อง หลังสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นคำร้องให้ศาลเพิกถอนมติกสทช. "รับทราบ" การรวมธุรกิจ TRUE-DTAC


สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเผยว่า ศาลปกครองกลางมีคำสั่งรับคำฟ้อง หลังสภาองค์กรของผู้บริโภค ยื่นคำฟ้องให้ศาลเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) “รับทราบ” การรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่ผู้บริโภคได้ยื่นคำขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ศาลได้รับคำขอดังกล่าวไว้ โดยต้องรอให้ทรูและดีแทคเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีดังกล่าวก่อนจึงจะเริ่มพิจารณา เนื่องจากมองว่าทั้ง 2 บริษัทเป็นบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากการพิพากษาคดี ดังนั้น จำเป็นต้องให้ทั้ง 2 บริษัท ได้มีโอกาสชี้แจงโต้แย้งข้อเท็จจริงต่อศาล จึงมีคำสั่งเรียก TRUE และ DTAC เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดด้วย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 65 ทางสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และสำนักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้เพิกถอนมติ กสทช. “รับทราบ” การรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ DTAC รวมทั้งได้ยื่นคำขอไต่สวนฉุกเฉิน และขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

Back to top button