ตลท. จับ KLINIQ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่ม 21 พ.ย.นี้

ตลท. ประกาศให้ KLINIQ เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 เริ่ม 21 พ.ย.-9 ธ.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ KLINIQ เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 65 สิ้นสุดวันที่ 9 ธ.ค.65

Back to top button